Welkom bij Shadana

Innovatie

Innovatie is belangrijk voor alle organisaties. Helaas haalt 80% van de innovatieprojecten nooit de markt. Innovatie is de combinatie van logische en onlogische processen, gekoppeld aan (nieuwe) technologieën en nieuwe businessmodellen. Verschillende partijen moeten bij elkaar gebracht worden om samen een consortium te vormen en zo gezamenlijk een visie/synergetisch voordeel te realiseren vanuit patroondoorbrekende denktechnieken.

Consortium

Werken met een consortium brengt met zich mee, dat de partijen verschillende insteken en beweegredenen hebben om deel te nemen. Dit proces moet begeleid en/of gecoacht worden en vergt een hierop toegespitste manier van denken om de slagingskans van een innovatieproject op weg naar nieuwe product-markt-combinaties te vergroten.

Ervaring en missie

Shadana Innovation Management & Consultancy heeft ervaring in verschillende domeinen vanuit zowel commerciële als non-profit rollen. Mede hierdoor is patroondoorbrekend denken en de situaties bekijken vanuit het perspectief van de opdrachtgever, eindgebruiker en concurrent een vanzelfsprekende aanpak bij de totstandkoming van elk individueel advies.

Ons bedrijfsidee is om kloven tussen verschillende partijen te overbruggen door in te spelen op de behoefte van de klanten, verbanden te leggen tussen verschillende, soms onlogische processen, technologieën en afdelingen en na een grondige analyse deze processen te optimaliseren. Hierbij is het nodig om de 'talen' van de verschillende partijen te spreken, de belangen van deze partijen te kennen, maar ook goed de spanningsvelden inzichtelijk te hebben. Het ondernemerschap biedt mij de vrijheid om patroondoorbrekend te denken en over grenzen heen te kunnen kijken in plaats van gebondenheid aan traditionele bedrijfsprocessen.

Beslissingen krijgen meer reliëf en diepte als andere aanvliegroutes worden gebruikt en onderling een verband krijgen. Op deze wijze kan men tot een stevige en 'rijkere' beslissing komen die door alle partijen gedragen wordt.Portfolio

Klik op een foto voor meer informatie.Contactgegevens

Contactpersoon : Sandy Kalisingh, Msc.
Contactadres : Kerwin Lucasstraat 19 * 1112 LH * Diemen * Nederland
Telefoon : +31 (0) 6 30 64 11 99
Email : sandy@shadana.nl
KvK : 62185268 te Amsterdam